Talarlista vid disputationsfest, medicinsk fakultet

1. (Kort) Värden (respondenten) hälsar alla välkomna.

2. (Kort) Värden (respondenten) höjer en skål för Universitetet.

3. (Kort) Universitetets rektor/högste närvarande tackar å Universitetets vägnar samt framför Universitetets gratulationer.

4. Respondentens tacktal

   a) Prof./institution
   b) Handledare
   c) Opponent
   d) Forskningmedarbetare
   e) Klinikens kollegor
   f) Familjen
   g) Vännerna
   h) Käresta/Käraste

5. Prof/Inst talar till respondenten

6. Handledaren talar till respondenten

7. Opponenten talar till respondenten

8. Forskningsmedarbetarna

9. Kliniska kollegorna

10. Familjen

11. Vännerna

12. Tack för maten